• Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Ulica ďż˝wietojaďż˝ska. Katedra pw. ďż˝w. Jana Chrzciciela. Za niďż˝ fragment Nowego Seminarium Duchownego.


  • ďż˝wiat na starych pocztďż˝wkach. 1900-1915. Wďż˝ochy. Rzym. Panorama miasta ze wzgďż˝rza Janikulum (wďż˝. Gianicolo).


  • Warszawa. Ruiny paďż˝acu Jabďż˝onowskich na placu Teatralnym.


  • Polska XX wieku na fotografiach stereoskopowych. 1911 r. Skauci w zaborze rosyjskim. Pierwsze rowery.


  • Buďż˝garia. lata 60. Gďż˝ry Rodopskie. Kamienioďż˝omy.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.