• Tatry lata 50. Czarny Staw z drogi do Zmarzďż˝ego Stawu.


  • Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Krzysztof Gajewski i Maciej Szal. Autorzy tej wystawy, na co dzieďż˝ fotografowie zajmujďż˝cy siďż˝ technikďż˝ stereoskopowďż˝.


  • Francja. 1950-1960. Angouleme. Katedra ďż˝w. Piotra. Widok z Avenue du Prďż˝sident Wilson.


  • Wielka Brytania na fotografiach z lat 50. i 60. Henley. Uroczystoďż˝ci maryjne. Polscy harcerze podczas mszy.


  • Tatrzaďż˝skie krajobrazy na fotografiach z lat 2008-2010. Nad Szczyrbskim Jeziorem.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.