• Kujawy. Lata 50. Bydgoszcz. Plac Wolnoďż˝ci. Gmach dawnego Gimnazjum Krďż˝lewskiego. (Obecnie siedziba Liceum ogďż˝lnoksztaďż˝cďż˝cego im. C.K. Norwida)


  • Awinion i Lourdes na fotografiach z lat 50. Lourdes. Sanktuarium Matki Boskiej. Wejďż˝cie do Bazyliki Niepokalanego Poczďż˝cia NMP.


  • Londyn. lata 50. Neony reklamowe w nocy.


  • Florencja i Werona na fotografiach z lat 50. Florencja. Rzeďż˝ba przed paďż˝acem Vecchio.


  • Paďż˝stwa Bliskiego Wschodu na fotografiach z lat 60. Turcja. Istambuďż˝. Widok na Cieďż˝ninďż˝ Bosfor.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.