• Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1910. Manifestacja patriotyczna w Alejach Ujazdowskich przed skrzyďż˝owaniem z ulicďż˝ Wilczďż˝. W tle udekorowana we flagi paďż˝stwowe kamienica Jďż˝zefa Monkiewicza.


  • Pieniny, Podhale i Beskidy na fotografiach z lat 1955 - 1960. Kroďż˝cienko nad Dunajcem. Panorama wioski.


  • Buďż˝garia. lata 60. Baczkowo. Kobiety rozmawiajďż˝ce na skraju wioski.


  • Krym na fotografiach z przeďż˝omu lat 50 i 60. Odessa. Nad brzegiem Morza Czarnego.


  • Japonia. lata 60. Kioto. Park Cesarski. Odpoczynek na trawie.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.