• Meksyk. ok. 1910 r. Meksyk. Lokalna para w czasie rozmowy.


  • Warszawa w czasie II wojny ďż˝wiatowej. Powstanie Warszawskie. Powstaďż˝cy z Odziaďż˝u Osďż˝onowego Wojskowych Zakďż˝adďż˝w Wydawniczych niosďż˝ ciďż˝ka broďż˝ powstaďż˝czďż˝- CKM i granatnik zdobyte w gmachu Komendy Policji na Krakowskim Przedmieďż˝ciu. Ul. Czackiego rďż˝g ďż˝wiďż˝tokrzyskiej.


  • Paryďż˝. lata 50. Plac Charles'a de Gaulle'a. Defilada armii amerykaďż˝skiej po zďż˝oďż˝eniu kwiatďż˝w na grobie nieznanego ďż˝oďż˝nierza.


  • Wielka Brytania na fotografiach z lat 50. i 60. Sailsbury. Katedra z XIII w.


  • Wďż˝ochy. lata 50. Loreto. Brama polskiego cmentarza wojennego.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.