• "Lista nieobecnoďż˝ci". Fotografie ofiar katastrofy smoleďż˝skiej. Lech Kaczyďż˝ski, Prezydent Polski, Aleksander Szczygďż˝o, ďż˝wczesny Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Krzysztof Putra, poseďż˝ na Sejm PR, Ks. Roman Indrzejczyk, kapelan Prezydenta RP. Spotkanie z Powstaďż˝cami Warszawskimi w Parku Wolnoďż˝ci, 30 lipca 2009.


  • Kijďż˝w przed I wojnďż˝ ďż˝wiatowďż˝. 1900-1914. Mďż˝czyzna siedzďż˝cy na ulicy.


  • Kampania na Zachodzie oczami niemieckich fotoreporterďż˝w. Zniszczony sprzďż˝t pozostawiony przez wycofujďż˝cďż˝ siďż˝ armiďż˝ belgijskďż˝.


  • Paďż˝stwa Bliskiego Wschodu na fotografiach z lat 60. Irak. Bagdad. Wejďż˝cie do sanktuarium Al.- Kadhimiya.


  • Stany Zjednoczone. Kolorado. lata 30. Duray. Miejscowo�� sďż˝ynna ze wzgďż˝rz z ktďż˝rych wydobywano zďż˝oto i srebro.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.