• Krďż˝g W. Wieteski. Bartďż˝omiej Maj ? operator filmowy.


  • Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Janusz Czopowicz. Konserwator XIX-wiecznego mechanizmu Fotoplastikonu.


  • Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Witold Kamiďż˝ski. Pamiďż˝ta, ďż˝e Fotoplastikon byďż˝ doskona�� alternatywďż˝ dla kina.


  • Albania na fotografiach z lat 60. Tirana. Plac Skanderbega. Meczet Ethem Beja.


  • Awinion i Lourdes na fotografiach z lat 50. Lourdes. Pielgrzymi modlďż˝cy siďż˝ przed grotďż˝.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.