• Twoja Klisza z Powstania 2011. Zdjďż˝cie konkursowe. Pierwsze rany - zdj. ďż˝ukasz.


  • Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny ďż˝wiatowej. 1943 r. Praga. Hradczany. Schody prowadzďż˝ce na zamek.


  • Zamki Francji na fotografiach z poczďż˝tku XX wieku. ok 1900-1910 r. Paryďż˝. Paďż˝ac Luksemburski. Galatea - rzeďż˝ba Laurenta Marqueste.


  • Niemcy. lata 60. Berlin. Aleja Karola Marksa. Restauracja Warszawa.


  • Podrďż˝ po ZSRR przeďż˝omu lat 50. i 60. Petersburg. Twierdza Pietropďż˝awska. Fragment "Domu Komendanta".
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.