• Warszawa w czasie II wojny ďż˝wiatowej. Powstanie Warszawskie. Sanitariuszka z grupďż˝ powstaďż˝cďż˝w.


  • Mikroorganizmy. Graptolit wydobyty z wiercenia z g��bokoďż˝ci 1200 metrďż˝w pod powierzchniďż˝ terenu.


  • Warszawianki 2010. Agnieszka z trojaczkami: cďż˝rkami Alďż˝, Maďż˝gosiďż˝, Karolinkďż˝ w ogrďż˝dku, w okolicach parku Szczďż˝liwickiego, Ochota.


  • Warszawa na fotografiach nieznanego Kanadyjczyka. 1964 r. Paďż˝ac na Wodzie w ďż˝azienkach Krďż˝lewskich.


  • Podrďż˝ po ZSRR przeďż˝omu lat 50. i 60. Lwďż˝w. Cmentarz ďż˝yczakowski. Grďż˝b Iwana Franki.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.