• Stan wojenny w Polsce 1981?1983. Krzyďż˝ z kwiatďż˝w. Upamiďż˝tniajďż˝cy miejsca uroczystoďż˝ci pogrzebowych kardynaďż˝a Stefana Wyszyďż˝skiego oraz pielgrzymkďż˝ z roku 1979 papieďż˝a Jana Pawďż˝a Iim przemawiajďż˝cego z tego miejsca do narodu. Systematycznie niszczony przez milicjďż˝ - zawsze ukďż˝adany na nowo. Warszawa, Maj 1982 r.


  • Warszawa Agnieszki Osieckiej. lata 60. Rynek Starego Miasta. Strona Dekerta.


  • Albania na fotografiach z lat 60. Apollonia. Ruiny antycznego miasta.


  • Afganistan na fotografiach z lat 60. Herat. Widok ogďż˝lny.


  • Warszawa na fotografiach sprzed II wojny ďż˝wiatowej. Kobieta z dzieďż˝mi przed jednďż˝ z klatek w warszawskim ZOO.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.