• Buďż˝garia. lata 60. Pďż˝owdiw. Charakterystyczne domki.


  • Niemcy. lata 60. Wernigerode. Odpoczynek po pracy.


  • Kambodďż˝a na fotografiach z lat 60. Osada nad rzekďż˝.


  • Kambodďż˝a na fotografiach z lat 60. Ankor Wat. Widok na dďż˝unglďż˝ otaczajďż˝cďż˝ ďż˝wiďż˝tyniďż˝.


  • Warszawa na fotografiach przeďż˝omu lat 50. i 60. Plaďż˝a nadwiďż˝laďż˝ska. Plaďż˝owicze podczas kapieli sďż˝onecznej. W tle przďż˝sďż˝o Mostu Poniatowskiego.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.