• Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1910. Ulica Sienkiewicza. Gmach firmy wydawniczej Gebethner i Wolff. Widok ze skrzyďż˝owania ulicy Marszaďż˝kowskiej i ulicy Sienkiewicza w kierunku placu Napoleona.


  • Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Weronika Grozdew-Koďż˝aciďż˝ska i Rafaďż˝ ?Praczas? Koďż˝aciďż˝ski. Autorzy nowej aranďż˝acji i wykonawcy utworu ?Fotoplastykon? .


  • Francja. 1900-1910 r. Nimes. Parc Jardis de la Fontaine.


  • Kolekcja obrazďż˝w Vincenta van Gogha na fotografiach stereoskopowych. Vincent Van Gogh. La Mousmďż˝.


  • Europa na fotografiach z poczďż˝tku XX wieku. Szwajcaria. Alpy. Jezioro Genewskie
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.