• Warszawianki 2010. Marta z synem Ignacym i cďż˝rkďż˝ Cecyliďż˝, na spacerze w Parku im. Stefana ďż˝eromskiego, Stary ďż˝oliborz.


  • Albania na fotografiach z lat 60. Elbasan. Dziedziniec cerkwii NMP.


  • Czechosďż˝owacja. Praga. lata 30. Praga. ul. Koďż˝nďż˝. Tablica pamiatkowa nad wejďż˝ciem do domu, w ktďż˝rym urodziďż˝ siďż˝ Erwin Kosch.


  • Czechosďż˝owacja. lata 60. Czeski Cieszyn. Hotel Piast. Widok z ul. Nďż˝draďż˝nďż˝.


  • Wielka Brytania na fotografiach z lat 50. i 60. Farington. Paďż˝ac lordowski.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.