• Kampania na Zachodzie oczami niemieckich fotoreporterďż˝w. Ruiny bďż˝dďż˝ce skutkiem niemieckiego bombardowania.


  • Karlove Vary i Oďż˝omuniec na fotografiach z lat 50. Karlove Vary. Panorama miasta. W ďż˝rodku Koďż˝cioďż˝ ďż˝w. Marii Magdaleny i plac Wolnoďż˝ci..


  • Czechosďż˝owacja. lata 60. Bratysďż˝awa. Kamennďż˝ nďż˝mestie. Widok w kierunku ul. ďż˝pitďż˝lskiej.


  • Francja. 1950-1960. Reims. Rzeďż˝by portalu Katedry Notre Dame.


  • Krym na fotografiach z przeďż˝omu lat 50 i 60. Odessa. Plaďż˝a.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.