• Kolekcja pocztďż˝wek stereoskopowych Jacka Dehnela. Chrystus stojďż˝cy pod krzyďż˝em, mal. Jan Styka, ok. 1905.


  • Ilustracje do piosenek z repertuaru Kabaretu Starszych Panďż˝w. Addio pomidory.


  • Toruďż˝ na fotografiach z lat 50. "Dwďż˝r Mieszczaďż˝ski" z XV w.


  • Warszawa na fotografiach przeďż˝omu lat 50. i 60. ul. Mostowa. Widok w kierunku Wisďż˝y.


  • Warszawa na fotografiach sprzed II wojny ďż˝wiatowej. ďż˝odzie na stawie w ďż˝azienkach Krďż˝lewskich.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.