• Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Skrzyďż˝owanie ulicy Marszaďż˝kowskiej i Alej Jerozolimskich. Widok w kierunku Ogrodu Saskiego. Po lewej widoczna wieďż˝a zegarowa dworca kolei warszawsko-wiedeďż˝skiej, po prawej kamienica Lothego i Hotel Wiedeďż˝ski.


  • Powstanie Warszawskie. ďż˝rďż˝dmieďż˝cie w poďż˝owie wrzeďż˝nia 1944 roku. Barykada z pďż˝yt chodnikowych i wagonu tramwajowego na skrzyďż˝owaniu Wilczej i Marszaďż˝kowskiej.


  • Ilustracje do piosenek z repertuaru Kabaretu Starszych Panďż˝w. Piosenka jest dobra na wszystko.


  • Albania na fotografiach z lat 60. Albania. Koďż˝ciďż˝ z 1601 roku.


  • Awinion i Lourdes na fotografiach z lat 50. Lourdes. Wejscie do groty Massabielle
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.