• Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Stanisďż˝aw Mikulski. Hans Kloss z serialu ?Stawka wiďż˝ksza niďż˝ ďż˝ycie?, ktďż˝ry w odcinku ?W imieniu Rzeczypospolitej? w Fotoplastikonie przekazywaďż˝ tajne meldunki.


  • Warszawa na fotografiach Danuty Szlajmer z lat 1954 - 1972. Hotel Warszawa przy placu Powstaďż˝cďż˝w Warszawy.


  • Warszawa. Uroczystoďż˝ci 1000-lecia Paďż˝stwa Polskiego. Defilada na ulicy Marszaďż˝kowskiej na wysokoďż˝ci ulicy Wspďż˝lnej.


  • Albania na fotografiach z lat 60. Apollonia. Dzwonnica cerkwi Marii Panny.


  • Warszawa na fotografiach przeďż˝omu lat 50. i 60. Stare Miasto. Arkadowy dziedziniec Kamienicy Fukierowskiej.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.