• "Lista nieobecnoďż˝ci". Fotografie ofiar katastrofy smoleďż˝skiej. Lech Kaczyďż˝ski, Prezydent Polski, Aleksander Szczygďż˝o, ďż˝wczesny Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Krzysztof Putra, poseďż˝ na Sejm PR, Ks. Roman Indrzejczyk, kapelan Prezydenta RP. Spotkanie z Powstaďż˝cami Warszawskimi w Parku Wolnoďż˝ci, 30 lipca 2009.


  • Polska na fotografiach z lat 1965 - 1975. ��czyca. Muzeum Regionalne. "Trzej Krďż˝lowie". Rzeďż˝ba Wacďż˝awa Czerwiďż˝skiego.


  • Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny ďż˝wiatowej. 1943 r. Praga. Malostranskďż˝ nďż˝mďż˝stďż˝. Widok w kierunku wzgďż˝rza zamkowego. Po prawej stronie Kolumna ďż˝w. Trďż˝jcy. W tle wieďż˝e Katedry ďż˝w. Wita.


  • Afganistan na fotografiach z lat 60. Dzieci afgaďż˝skie na werandzie.


  • Warszawa na fotografiach sprzed II wojny ďż˝wiatowej. Aleja 3 Maja. Widok w kierunku Mostu Poniatowskiego.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.