• Twoja Klisza z Powstania 2010. Zdjďż˝cie konkursowe. Tablica pamiďż˝tkowa poďż˝wiďż˝cona zbrodni dokonanej w murach paďż˝acu Raczyďż˝skich.


  • Mikroorganizmy. Planktoniczna Otwarcia z Ukrainy, ďż˝yďż˝a 90 milionďż˝w lat temu.


  • ďż˝wiat na starych pocztďż˝wkach. 1900-1915. Wďż˝ochy. Rzym. Wnďż˝trza Muzeum Watykaďż˝skiego.


  • Wďż˝gry. lata 60. Ostrzyhom. Muzeum Chrzeďż˝cijanskie. Fotel zdobiony.


  • Krym na fotografiach z przeďż˝omu lat 50 i 60. Krym. Szczyt Aj- Petri (1231 m.n.p.m.).
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.