• Kujawy. Lata 50. Bydgoszcz. Koďż˝ciďż˝ ďż˝w. Trďż˝jcy. Widok z ulicy ďż˝w. Trďż˝jcy.


  • Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny ďż˝wiatowej. 1943 r. Praga. ul. Ryt��skďż˝. Teatr Stanowy przy Targu Owocowym. Teatr zostaďż˝ zbudowany w latach 1781-1783 wedďż˝ug projektu Antona Haffeneckera we wspďż˝pracy z Sebastianem Kďż˝niglem. Jego fundatorem byďż˝ hrabia Franz Anton von Nostitz-Rieneck. W 1787 Wolfgang Amadeusz Mozart osobiďż˝cie dyrygowaďż˝ tu swojďż˝ specjalnie skomponowanďż˝ operďż˝ "Don Giovanni". W latach 1813-1816 kapelmajstrem teatru byďż˝ Carl Maria von Weber.


  • Palestyna na fotografiach z lat 1920 - 1939. Jerozolima. Widok na Dolinďż˝ Cedronu.


  • Stany Zjednoczone. Nowy York. lata 50. Parking przy 7 Avenue.


  • Stany Zjednoczone. Nowy York. lata 60. Gmach ONZ nocďż˝.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.