• Kresy II Rzeczpospolitej. 1920-1939. Lwďż˝w. Ulica Ormiaďż˝ska. Widok z naroďż˝nika ul. Blacharskiej w kierunku wschodnim.


  • Warszawa przeďż˝omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Wielka Woda 1962r. widoczny rekordowy poziom wody u koďż˝ca podpory mostowej. Zalane ostrzeďż˝enie ?Strzeďż˝ siďż˝ pociďż˝gu? Jabďż˝onowskiej Kolejki Wďż˝skotorowej zlikwidowanej w 1956r.


  • Warszawa na fotografiach nieznanego Kanadyjczyka. 1964 r. Most ďż˝rednicowy. Widok spod Stadionu Dziesiďż˝ciolecia.


  • Praga. lata 50. Praga. Plac Hradczaďż˝ski. Paďż˝ac Arcybiskupi. W tle wieďż˝a Katedry ďż˝w. Wita.


  • Szwajcaria. lata 50. Genewa. Most Pont du Mont Blanc. Fontanna Jet d' Eau.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.