• Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Stanisďż˝aw Mikulski. Hans Kloss z serialu ?Stawka wiďż˝ksza niďż˝ ďż˝ycie?, ktďż˝ry w odcinku ?W imieniu Rzeczypospolitej? w Fotoplastikonie przekazywaďż˝ tajne meldunki.


  • Warszawa na fotografiach Danuty Szlajmer z lat 1954 - 1972. Budowa Paďż˝acu Kultury i Nauki na placu Defilad. Widok ze skrzyďż˝owania Alej Jerozolimskich i ulicy Marszaďż˝kowskiej.


  • Albania na fotografiach z lat 60. Gjirokaster. Kobiety albaďż˝skie odpoczywajďż˝ce przed wejďż˝ciem do miasta.


  • Francja. 1900-1910 r. Lourdes. Plac Rďż˝zaďż˝cowy. Procesja.


  • Warszawa na fotografiach sprzed II wojny ďż˝wiatowej. Zima w Ogrodzie Saskim.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.