• Trďż˝jmiasto na fotografiach z lat 60. Gdaďż˝sk. Bazylika archikatedralna w Gdaďż˝sku-Oliwie. Widok od ul. Cystersďż˝w.


  • Belgia. 1900-1910 r. Bruksela. Wystawa ďż˝wiatowa 1910 roku. Fragment terenu wystawowego.


  • Jugosďż˝awia. lata 60. Szosa Belgrad- Sofia. Wjazd do tunelu.


  • Podrďż˝ po ZSRR przeďż˝omu lat 50. i 60. Petersburg. Kr��ownik Aurora.


  • Warszawa na fotografiach przeďż˝omu lat 50. i 60. Stare Miasto. Kamieniczka Fukierowska. Widok trzeciego piďż˝tra.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.