• Warszawa w czasie II wojny ďż˝wiatowej. Getto Warszawskie. Uliczny sprzedawca sďż˝odyczy na ul. ďż˝elaznej rďż˝g Ogrodowej.


  • Krďż˝g W. Wieteski. Jarosďż˝aw Kilian ? reďż˝yser teatralny.


  • Kampania na Zachodzie oczami niemieckich fotoreporterďż˝w. ďż˝oďż˝nierze niemieccy na plaďż˝y w Dunkierce.


  • Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny ďż˝wiatowej. 1943 r. Praga. Schody zamku Troja, zbudowanego w latach 1679-1696 przez architektďż˝w J. B. Matheya i Sylwestra Carlonedla hrabiego Wacďż˝awa Adalberta von Sternberg. Autorami rzeďż˝b sďż˝ Johann Georg Herrmann i Paul Herrmann z Drezna.


  • Warszawa na fotografiach przeďż˝omu lat 50. i 60. ul. Mostowa. Widok w kierunku Wisďż˝y.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.