• Twoja Klisza z Powstania 2011. Zdjďż˝cie konkursowe. Czasem wszystko gra - zdj. Aleksandra Maria.


  • Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny ďż˝wiatowej. 1943 r. Praga. Panorama pl. Staromiejskiego. Po lewej budynek Ratusza z pďż˝nogotyckďż˝ wie��; w tle Koďż˝ciďż˝ Najďż˝wiďż˝tszej Marii Panny przed Tynem.


  • Europa na fotografiach z poczďż˝tku XX wieku. Szwajcaria. Alpy. Fragment lodowca gďż˝rskiego.


  • Palestyna na fotografiach z lat 1920 - 1939. Jerozolima. Widok na Golgotďż˝.


  • Warszawa na fotografiach przeďż˝omu lat 50. i 60. Stare Miasto. Widok z krzyďż˝owki podwďż˝rek Krzywego Koďż˝a na prostopad�� oďż˝ ulicy.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.