• Stan wojenny w Polsce 1981?1983. Powitanie. Tďż˝umy witajďż˝ce wracajďż˝cego do domu Lecha Wa��sďż˝, wypuszczonego po niemal rocznym internowaniu w Arďż˝amowie. Gdaďż˝sk, 14 listopada 1982 r.


  • Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Piotr Borowski, syn Danuty Szlajmer. W Fotoplastikonie spďż˝dziďż˝ caďż˝e dzieciďż˝stwo.


  • Grecja. 1900-1910 r. Ateny. Partenon.


  • Bristol i Oksford na fotografiach z lat 50. Bristol. Wiszďż˝cy most nad zatokďż˝ bristolskďż˝.


  • Afganistan na fotografiach z lat 60. Podwďż˝rze w afgaďż˝skiej wsi.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.