Julia Sielicka - Jastrz�bska, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. W�adys�aw Stasiak, �wczesny Szef Biura Bezpiecze�stwa Narodowego. Uroczysto�ci pod Pomnikiem Polskiego Pa�stwa Podziemnego, 1 sierpnia 2008.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.