Zbigniew Furman, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. P�k. Czes�aw Cywi�ski, Prezes �wiatowego Zwi�zku �o�nierzy Armii Krajowej oraz Karolina Cicha. Promocja albumu ?(Roz)poznaj Warszaw�?, 21 lipca 2009
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.