Julia Sielicka - Jastrz�bska, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. P�k. Czes�aw Cywi�ski, Prezes �wiatowego Zwi�zku �o�nierzy Armii Krajowej. Apel Poleg�ych na pl. Krasi�skich, 31 lipca 2007.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.