Zbigniew Furman, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. Prezydent RP, Lech Kaczy�ski z Prezydentem Warszawy Hann� Gronkiewicz-Waltz. Spotkanie z Powsta�cami Warszawskimi w Parku Wolno�ci, 2 sierpnia 2009
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.