Julia Sielicka - Jastrz�bska, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. Ks. Roman Indrzejczyk, kapelan Prezydenta RP. Otwarcie konkursu im. Tomasz Strzembosza. MPW, 11 wrze�nia 2008.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.