Julia Sielicka-Jastrz�bska, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. Lech Kaczy�ski, Prezydent Polski. Spotkanie Prezydenta RP Lecha Kaczy�skiego z Powsta�cami Warszawskimi w Parku Wolno�ci, 3 sierpnia 2008.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.