Julia Sielicka - Jastrz�bska, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. Maria Kaczy�ska, Pierwsza Dama. Otwarcie Sali z Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego, 30 maja 2006.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.