Archiwum MPW, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. Barbara Mami�ska, dyrektor Biura Kadr I Odznacze� Kancelarii Prezydenta Polski. Spotkanie Prezydenta RP Lecha Kaczy�skiego z Powsta�cami Warszawskimi w Parku Wolno�ci, 30 lipca 2006.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.