Remigiusz Malinowski, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. Lech Kaczy�ski, Prezydent Polski oraz Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na Uchod�stwie z ma��onk�. Spotkanie Prezydenta RP Lecha Kaczy�skiego z Powsta�cami Warszawskimi w Parku Wolno�ci, 29 lipca 2007
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.