Julia Sielicka - Jastrz�bska, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. Gen. bryg. Stanis�aw Na��cz-Komornicki, Kanclerz Orderu Wojennego Virtutti Militari, w drodze na nagranie wywiadu dla Muzeum Powstania Warszawskiego, 5 kwietnia 2007
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.