Robert Danieluk, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. Janusz Krupski, kierownik Urz�du do Spraw Kombatant�w i Os�b Represjonowanych. Promocja ksi��ki ?Dziadek i Nied�wiadek? w MPW, 14 maja 2009.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.