Julia Sielicka-Jastrz�bska, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. P�k. Czes�aw Cywi�ski, Prezes �wiatowego Zwi�zku �o�nierzy Armii Krajowej oraz Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na Uchod�stwie. Rozwi�zanie konkursu na najlepszy scenariusz filmowy o Powstaniu Warszawskim, 10 listopada 2006.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.