Julia Sielicka - Jastrz�bska, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. Pawe� Wypych, Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. 5. rocznica �mierci Jana Nowaka-Jeziora�skiego. MPW, 20 stycznia 2010.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.