Julia Sielicka-Jastrz�bska, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. Lech Kaczy�ski, Prezydent Polski z �on� Maria oraz Jaros�awem Kaczy�skim, pos�em na Sejm RP. Uroczysto�ci pod pomnikiem Gloria Victis, 1 sierpnia 2006.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.