Julia Sielicka - Jastrz�bska, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pami�ci Narodowej. Promocja ksi��ki ?Powstanie Warszawskie w dokumentach z archiw�w s�u�b specjalnych?, 2 sierpnia 2007
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.