Julia Sielicka - Jastrz�bska, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. Gen. bryg. Stanis�aw Na��cz-Komornicki, Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari . Spotkanie Wigilijne w Muzeum Powstania Warszawskiego, 18 grudnia 2007.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.