Archiwum MPW, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. Pierwsza zbi�rka pami�tek z Powstania Warszawskiego ?Czy zachowasz Nas w pami�ci Warszawo??. Stara Elektrownia Tramwajowa, 11 listopada 2003.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.