Julia Sielicka - Jastrz�bska, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. Ks. bp gen. dyw. Tadeusz P�oski, biskup polowy Wojska Polskiego. Oczekiwanie na przyjazd Papie�a Benedykta XVI, 26 maja 2006.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.