Kresy II Rzeczpospolitej. 1920-1939. Lw�w. Archikatedralny sob�r �w. Jura. Widok z pl. �w. Jura.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.