Kalina J�drusik, Ryszard Hanin, W�adys�aw Kowalski i inni, Teatr Telewizji ? ?Po�egnania?, 1964 r.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.