Chris Niedenthal, Warszawa 2009 r. Ul. Pu�awska u wylotu z Mokotowa. W tle wida� ko�ci� w kszta�cie Or�a NMP Matki Ko�cio�a przy ul. Dominoka�skiej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.