Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Joanna Ostatek - Chudy. �ona Tomasza Chudego, inicjatorka wsp�pracy z Muzeum Powstania Warszawskiego.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.