Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Juliusz Machulski. Re�yser filmu ?Vabank?, kt�ry ukaza� widzom tajemnicz� maszyn� ? Fotoplastikon .
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.