Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Ekipa filmowa z serialu ?Czasu honoru?, kt�r� Fotoplastikon zauroczy� podczas kr�cenia kolejnych odcink�w.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.